Speel-o-theek Tienen

De speel-o-theek De Kraal is een vrijwillig initiatief van onthaalouders verbonden aan de dienst voor onthaalouders van de stad Tienen.

1. Bereikbaarheid

Adres: Sociaal Huis Kabbeekvest 110 bus 2; 3300 Tienen eerste verdieping

Email : holsbeekm57@telenet.be

Telefoonnummers:
Martha Corneillie: 0497/70.22.56
Josepha Gillaer: 0497/78.82.73
Magda Holsbeek: 0496/46.83.69

Openingsuren:
De speel-o-theek is geopend elke 2de dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 19.45 uur. De openingsuren van de kelder op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur. De vrijwilligers van de speel-o-theek willen de regels van het sociaal huis respecteren en rekenen op de stiptheid van hun leden. Zij vragen dan ook met aandrang deze uurregeling strikt op te volgen.

2.Doelstelling

De bedoeling van "De Kraal" is om zoveel mogelijk kinderen te laten kennis maken met een ruim aanbod aan speelgoed. Kinderen ontwikkelen mede via hun spel. Speelgoed is voor kinderen vooral didactisch materiaal. Ouders kunnen voor hun kinderen in de speel-o-theek aangepast speelgoed ontlenen.

3.Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van de speel-o-theek "De Kraal". Het jaarlijks lidgeld bedraagt 20 euro. De eerste uitleendatum geldt als inschrijvingsdatum.

4.Ontleenperiode

Het speelgoed wordt ontleend voor 1 maand. Het aantal stuks is beperkt tot 5 per maand voor ouders met mogelijkheid van verlenging van 2 stuks gedurende maximaal 1 maand. Onthaalouders kunnen 10 stuks mee nemen met de mogelijkheid van verlenging van 4 stuks gedurende maximaal 1 maand. Verlenging aanvragen kan tijdens de openingsuren van de speel-o-theek, telefonisch of via mail ten laatste op dinsdag om 19.30 uur. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen verlengingen mogelijk van het buitenspeelgoed zodat iedereen de kans krijgt om ook een stuk buitenspeelgoed te ontlenen.

5.Ontlenen van speelgoed

De ontlener moet het speelgoed of het spel op onvolledigheid en/of beschadigingen nakijken voor het verlaten van de speel-o-theek. Mankementen worden onmiddellijk en ten laatste de dag na de ontlening gemeld aan Martha op het nummer 0497/70.22.56. Dit heeft als bedoeling misverstanden en discussies te voorkomen. Indien er toch iets ontbreekt bij het inleveren zal er een boete aangerekend worden. Deze bedraagt 2,50 euro voor de kleine stukken en 10,00 euro voor het buitenspeelgoed. Het speelgoed dient te worden gebruikt waarvoor het bestemd is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de voorgeschreven leeftijdscategorie zoals vermeld staat op de fiche. Elk stuk speelgoed wordt vergezeld van een specifieke fiche die wordt meegegeven aan de ontlener. Deze fiche vermeldt uit hoeveel en welke delen het speelgoed bestaat. Bij verlies van deze fiche wordt een boete aangerekend van 2,50 euro. Indien men de fiche later terug vindt wordt de boete terugbetaald.

6.Wijze van Inleveren en aanrekenen van vergoedingen en boetes

Het ontleende speelgoed moet proper, volledig en onbeschadigd ingeleverd worden. Wanneer het speelgoed beschadigd is wordt dit onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke. Voor speelgoed dat bevuild wordt binnengebracht betaalt de ontlener een boete van 2,50 euro voor klein speelgoed en 10,00 euro voor groot speelgoed. Bij verlies of beschadiging van een onderdeel van het ontleende speelgoed wordt de waarde van het onderdeel vergoed. In afwachting tot de werkelijke prijs van het onderdeel bekend is betaald de ontlener 5 euro borgsom. Indien de ontlener het onderdeel terug vindt wordt de borgsom terugbetaald. Indien dit onderdeel niet meer kan worden nabesteld gelden de onderstaande regels. Bij verlies of beschadiging van een essentieel onderdeel waardoor het spel niet meer kan gebruikt worden wordt de volledige handelswaarde aangerekend. De prijs wordt berekend aan de hand van het jaar van ingebruikname en/of aankoop: 1ste jaar 100% van de aankoopprijs zoals vermeld op de fiche 2de jaar 80% 3de jaar 60% 4de jaar en al opvolgende jaren 40%. Bij beschadigingen of verlies van de kartonnen of plastieken dozen wordt een vervangingsbedrag aangerekend volgens de op dat moment geldende prijslijst geafficheerd in de speel-o-theek. Bij laattijdig inleveren van het speelgoed: 1ste maand te laat: portkost brief + 2,50 euro per ontleend stuk speelgoed, voor het buitenspeelgoed is dit 10,00 euro. 2de maand te laat: telefonische verwittiging en de boete wordt verdubbeld. 3de maand te laat: het speelgoed wordt bij de ontlener opgehaald waarbij deze de boete onmiddellijk betaalt en geschrapt wordt als lid.

7.Aansprakelijkheid

De speel-o-theek "De Kraal" kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die zich met het speelgoed zouden voordoen.

Tienen, april 2016